Technology and Execution Excellence
Rnext VN

Nhân Sự

Tất cả trong một: Tuyển dụng, Thẩm định, Chi phí, Nghỉ phép, Tham dự và nhiều hơn nữa.

Quản lý thành công nhân viên của bạn

Tập trung tất cả thông tin nhân sự của bạn.

Giám sát tất cả các thông tin quan trọng cho từng bộ phận trong nháy mắt. Hạn chế khả năng hiển thị thông tin nhạy cảm và chỉ hiển thị với người quản lý nhân sự hoặc công khai thông tin khác cho tất cả nhân viên xem như thư mục nhân viên. Nhận thông báo cho bất kỳ yêu cầu nghỉ phép mới, yêu cầu phân bổ, ứng dụng, đánh giá và nhiều hơn thế nữa.

  • Chấm công & Nghỉ phép
  • Phân bổ
  • Tham dự
  • Đánh giá
  • Tuyển dụng
  • Chi phí
img
img

Theo dõi thời gian & tham dự

Bảng chấm công hàng tuần hoặc hàng tháng với tùy chọn theo dõi tham dự.

Theo dõi giờ làm việc của nhân viên và sắp xếp theo dự án, khách hàng hoặc nhiệm vụ. Dễ dàng truy cập số liệu thống kê để ghi lại và phân tích bảng chấm công cũng như kiểm tra sự tham dự của từng nhân viên. Kế toán được tích hợp tự động dựa trên lượng thời gian được dành cho các dự án để tạo ra các báo cáo, giúp cung cấp dữ liệu thời gian thực.

Sử dụng nhận dạng khuôn mặt để đăng ký nhân viên và theo dõi hiệu suất làm việc, chấm công nhân viên. Dễ dàng giám sát và tự động xử lý biên chế.

TÌM HIỂU THÊM

Tích hợp hệ thống Bảng lương

Xây dựng trí tuệ nhân tạo bằng thuật toán dạy cho máy tự học sử dụng thuật toán tự học

Đơn giản hóa cơ sở hạ tầng thanh và toán phức tạp. Thiết lập chương trình trả lương của bạn.

Tự động tính ngày làm và chấm công cho nhân viên

img

Tích hợp đầy đủ với các mô-đun Rnext khác

Nhận diện khuôn mặt

Nhận diện khuôn mặt

Tự động chấm công cho nhân viên bằng trí tuệ nhân tạo.

TÌM HIỂU THÊM

Điểm bán hàng

Điểm bán hàng

Theo dõi nhân viên check-in / check out tại mPOS.

TÌM HIỂU THÊM

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Hợp lý hóa quá trình tuyển dụng của bạn. Index tiếp tục, theo dõi người đăng ký và hồ sơ tìm kiếm.

TÌM HIỂU THÊM