Technology and Execution Excellence
Rnext VN

Mua Hàng

Cải thiện chuỗi cung ứng & quản lý hàng tồn kho của bạn

img

Rõ ràng & Nhanh chóng

Giao diện người dùng hiện đại

Giao diện người dùng nhanh được thiết kế để quản lý kho hàng hiện đại. Hoàn thành công việc nhiều hơn với ít nỗ lực hơn và không cần đến máy quét mã vạch.

Thỏa thuận đặt hàng theo lô

Mua hàng hóa từ nhà cung cấp với giá thương lượng, định kỳ trong một khoảng thời gian cụ thể.

Đấu thầu mua hàng

Giao diện người dùng nhanh được thiết kế để quản lý kho hàng hiện đại. Khởi chạy các nhà đấu thầu mua hàng, tích hợp các câu trả lời của nhà cung cấp trong quá trình và so sánh việc kinh doanh. Chọn ưu đãi tốt nhất và gửi đơn đặt hàng dễ dàng. Sử dụng nhiều báo cáo để phân tích chất lượng của các nhà cung cấp của bạn.

Tự động hóa quy trình mua hàng hoá của bạn

Tự động gửi RFQ cho các nhà cung cấp dựa trên mức hàng hóa tồn kho của bạn

Cải thiện hiệu suất nhập hàng và tồn kho của bạn các quy tắc mua hàng tùy thuộc vào mức độ tồn kho, các quy tắc hậu cần, các đơn đạt hàng, các dự báo đơn hàng sản xuất, v.v. Mõi sản phẩm có các phương thức bổ sung kho khác nhau tùy thuộc vào chiến lược sản xuất và phân phối của bạn.

Đọc tài liệu đầy đủ >>>

img

Cung cấp bảng giá & sản phẩm sẵn có

Dễ dàng nhập danh sách giá và tham chiếu giá của nhà cung cấp để đưa ra quyết định mua hàng thông minh hơn dựa trên khuyến mãi, số lượng và điều kiện hợp đồng đặc biệt. Theo dõi tình trạng sẵn có của sản phẩm trong kho của nhà cung cấp và kiểm tra trạng thái đơn đặt hàng của bạn từ bên trong ứng dụng. Bạn thậm chí có thể căn cứ vào giá bán của bạn từ giá của nhà cung cấp.

img
img

Nhận thống kê trên các giao dịch mua vào của bạn

Phân tích, dự báo và lập kế hoạch hiệu quả đơn đặt hàng của bạn

Nhận thống kê chính xác về hiệu suất của nhà cung cấp thông qua báo cáo linh hoạt: chậm trễ giao hàng, giảm giá, thương lượng về giá, số lượng đã mua, v.v. Tích hợp mua hàng với kế toá để phân tích lợi nhuận của hợp đồng.

Tích hợp đầy đủ với các mô-đun Rnext khác

Tồn kho

Tồn kho

Đồng bộ hóa hàng hóa kho của bạn dựa trên các giao dịch mua và tạo các quy tắc bổ sung tự động để tránh việc hết hàng tồn trong kho.

TÌM HIỂU THÊM

Lập hóa đơn

Lập hóa đơn

Tự động tạo các tác vụ dự án từ các đơn đặt hàng.

TÌM HIỂU THÊM

Kế toán

Kế toán

Giúp việc kế toán của bạn chính xác hơn bằng phương pháp tích hợp các đơn hàng sản xuất với hóa đơn.

TÌM HIỂU THÊM