Technology and Execution Excellence
Rnext VN
0

Một số khái niệm kế toán tài chính

By
Company
on 03:03, 28/09/2018 1.800 lượt xem
Đối với sự phát triển của nền kinh tế thì vai trò của kế toán tài chính được thể hiện ở những mặt nào bên  trong bộ máy quản lý doanh nghiệp? Đây là một trong số rất nhiều những câu hỏi liên quan đến khái niệm cơ bản của bộ môn kế toán của hầu hết các bạn sinh viên sau khi tốt nghiệp tại một số trường ĐH, CĐ hay TCCN.


1. Kế toán tài chính là gì

     Kế toán tài chính là việc thu tập, xử lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế tài chính bằng báo cáo tài chính cho đối tượng có nhu cầu sử dụng thông tin của đơn vị kế toán.

     Khi được phân công làm việc thì kế toán tài chính phải thực hiện các công việc chi tiết như sau:

– Kế toán tổng hợp phải thu thập, xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin tổng quát về hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị. Kế toán tổng hợp sử dụng đơn vị tiền tệ để phản ánh tình hình tài sản, nguồn hình thành tài sản, và kết quả hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị. Vậy công việc kế toán tổng hợp cần phải làm gì

– Đối với kế toán chi tiết thì phải thu thập xử lý, ghi chép và cung cấp thông tin chi tiết bằng đơn vị tiền tệ, đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động theo đối tượng kế toán cụ thể theo từng đơn vị. Công việc của một kế toán chi tiết là làm minh họa cho kế toán tổng hợp, số liệu mà một kế toán chi tiết tổng hợp được phải bằng đúng số liệu kế toán tổng hợp trong cùng một kỳ kế toán.

2. Đơn vị tính sử dụng trong một kỳ kế toán

     Đơn vị tính được sử dụng trong một kỳ kế toán gồm có:

– Đơn vị tiền tệ là tiền Việt Nam Đồng (ký hiệu VNĐ hay đ). Trong nhiều trường hợp nghiệp vụ kinh tế phát sinh là đồng ngoại tệ thì kế toán phải theo nguyên giá ngoại tệ và tiền VND theo tỷ giá ngoại tệ liên ngân hàng tại thời điểm phát sinh. Đối với những đồng ngoại tệ không có tỷ giá hối đoái đối với đồng Việt Nam thì phải thông qua một loại tiền tệ thứ 3 có quan hệ với cả hai loại tiền tệ đó.

– Đối với đơn vị kế toán chủ yếu thu, chi bằng ngoại tệ thì được chọn một loại đơn vị tiền tệ làm căn cứ để kế toán khi lên BCTC và sử dụng tại Việt Nam để quy đổi ra đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá liên ngân hàng công bố tại thời điểm khóa sổ lập BCTC.

– Đối với đơn vị hiện vật và đơn vị thời gian lao động là đơn vị đo lường chính thức của nước Việt Nam. Trong trường hợp có sử dụng đơn vị đo lường khác thì phải thực hiện quy đổi theo đơn vị đo lường tại Việt Nam.

3. Kỳ kế toán tài chính

     Đối với chu kỳ kế toán của Việt Nam bao gồm các kỳ kế toán chính như kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý và kỳ kế toán tháng.

– Kỳ kế toán năm: bao gồm 12 tháng tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 năm dương lịch. 

– Kỳ kế toán quý: tính theo năm dương lịch được chia thành 4 quý và mỗi quý gồm có 3 tháng ví dụ Quý 1 gồm tháng 1, tháng 2, tháng 3 và tiếp tục như vậy cho đến hết quý 4 hay hết tháng 12.

– Kỳ tính thuế tháng: là một kỳ tính thuế theo tháng bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đến ngày cuối cùng của tháng đó.

– Kỳ kế toán của một đơn vị mới thành lập được quy định như sau.

Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm, kỳ kế toán quý và ký kế toán tháng vẫn áp dụng như trên.

– Đơn vị kế toán khi chia tách, hợp nhất hay chuyển đổi quyền sở hữu hay chấm dứt hoạt động kinh doanh thì kỳ kế toán cuối cùng được xác định từ ngày đầu tiên khi ký quyết định.


Nguồn: Internet

Giữ thông tin

Giới thiệu

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Đọc bàn hướng dẫn

Công cụ câu hỏi

0 người theo dõi

Số liệu thống kê

Yêu cầu: 03:03, 28/09/2018
Xem: 1800 lần
Cập nhật: 03:03, 28/09/2018