Technology and Execution Excellence
Rnext VN
0

Omnichannel và sự thay đổi của Warehouse

By
Company
on 03:03, 28/09/2018 2.014 lượt xem

     

Nhờ sự phát triển của công nghệ, người dùng có khả năng tương tác với doanh nghiệp thông qua nhiều nền tảng khác nhau, Omnichannel đã trở thành hiện thực rất nhanh chóng. Đây là cũng là một thách thức hiện tại cho các công ty có thể thiết lập các mạng lưới phân phối để đáp ứng nhu cầu trong omni-enviroment. Mạng lưới phân phối này cần được quản lý chặt chẽ để tạo ra trải nghiệm khách hàng tốt nhất. Người tiêu dùng muốn mua sắm một cách tiện lợi và chúng ta đang ngày càng thấy điều đó biến đổi nhanh chóng trong cuộc sống hằng ngày.

 Rnext Ominichannel Warehouse

Với thay đổi nhanh chóng của môi trường  Omnichannel, hành vi của người tiêu dùng và các mô thức mua hàng thay đổi, từ đó đặt ra nhiều thách thức khó giải quyết cho việc quản lý kho và đáp ứng nhu cầu mua hàng. Tốc độ thay đổi và bản chất số cũng như bản chất "cố định" của các kho hàng hàng và địa điểm là một trong những thách thức chính. Kho hàng không biến mất, nhưng việc quản lý kho và việc đáp ứng nhu cầu khách hàng phải thay đổi để phù hợp. Omnichannel Inventory Managment

 

Khi Omnichannel trở thành trọng tâm chiến lược trong bán hàng và marketing, tính nhanh nhạy và đa dạng trong thiết kế các supply-chains cũng trở nên được ưu tiên hơn. Supply-chains ứng dụng các công nghệ cao trong việc đưa ra các đề xuất cho khách hàng đang ngày càng phát triển. Sự thống nhất của KPI, việc giới thiệu các quy trình công nghệ mới và được chuẩn hoá trong các tổ chức là điều cần thiết để thực hiện các quá trình này.

Bài viết có liên quan: inspired-search.com

Theo dõi Rnext và  Facebook Fanpage để nhận được các tin mới nhất. 


Giữ thông tin

Giới thiệu

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Đọc bàn hướng dẫn

Công cụ câu hỏi

0 người theo dõi

Số liệu thống kê

Yêu cầu: 03:03, 28/09/2018
Xem: 2014 lần
Cập nhật: 03:03, 28/09/2018