Technology and Execution Excellence
Rnext VN
0

Tổng hợp tình hình tăng trưởng bán hàng online 2017

By
Company
on 03:03, 28/09/2018 1.825 lượt xem

Năm 2017 đã khép lại, tình thình sử dụng thương mại điện tử như thế nào? Dưới đây là tổng hợp kết quả của cuộc khảo sát thường niên về tình hình, kết quả kinh doanh năm 2017 của 3,000 chủ shop.


 


Nguồn:  Internet

Giữ thông tin

Giới thiệu

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Đọc bàn hướng dẫn

Công cụ câu hỏi

0 người theo dõi

Số liệu thống kê

Yêu cầu: 03:03, 28/09/2018
Xem: 1825 lần
Cập nhật: 03:03, 28/09/2018