Technology and Execution Excellence
Rnext VN
0

Xây dựng một team Marketing thành công

By
Company
on 03:03, 28/09/2018 2.587 lượt xem


Khi Ominichanel phát triển, maketing cũng phải được phát triển theo. Có nhiều cách để xây dựng một team Marketing năng động và hiệu quả. Trong đó, có 5 nguyên tắc mà các công ty B2B hàng đầu luôn sử dụng. Đặc biệt, nếu bạn đang xây dựng một doanh nghiệp nhỏ hoăc đang làm một startup, bạn hãy xây dựng đội ngũ của bạn với 5 vai trò này trước.

1. Hiểu cấu trúc của một đội ngũ Marketing hiện đại

Có 3 vai trò mà bất cứ team Marketing nào cũng có:

- Team nội dung: Có nhiệm vụ xây dựng nội dung (viết blogs, podcast, xây dựng nội dung video,...)

- Acquisition Team: Có nhiệm vụ tạo ra các sale leads mới và các tìm kiếm các khách hàng tiềm năng

- Monetization Team: Có nhiệm vụ chuyển đổi các khách hàng tiềm năng thành khách hàng thực sự

Nếu team marketing của bạn chưa có, milestone đầu tiên là hãy tìm kiếm một cá nhân có thể đảm nhậm các vai trò trên.

Nếu doanh nghiệp của bạn đã phát triển, bạn có thể xây dựng team của mình theo sơ đồ dưới đây (tham khảo từ DigitalMarketer):

 

2. Viết mô tả công việc (Job Descriptions - JD) và đặt KPI cho mỗi vị trí:

Đây là một bước hết sức dễ dàng bởi vì nhân viên biết được được mong đợi gì và người quản lí cũng biết được những gì cần mong đợi.

Mội JD cần có 5 phần như sau:

- Thông tin chung (tên, tiêu đề, ...)

- Mục tiêu công việc

- Trách nhiệm chính

- Các KPIs

- TÍnh cách cá nhân

Bạn có thể tham khảo một JD dưới đây cho Data Analyst:

Name: Mark Datapro  

Title: Data Analyst

Reports to: Director of Acquisition

Direct Reports: N/A

Based at: DM HQ – Austin, TX

Job Purpose:

As a data analyst, you’re responsible for tracking both key marketing analytics as well as key performance indicators for intercompany departments, then compiling and communicating this data to appropriate members and departments.

You’re also responsible for identifying trends in data that may reflect an opportunity or possible weakness in the business. This includes, but is not limited to, metrics such as churn rate for continuity programs, the performance of media campaigns, and success of promotions.

You will have a constant pulse on the business and focus not only on gathering and presenting data but constantly checking the quality and efficacy of the data we’re collecting to help DigitalMarketer reach its goals.

Key Responsibilities & Accountabilities:

 • Work with VP of Marketing and President to establish and evaluate the data that should be tracked to measure both long and short-term company goals.
 • Interpret and analyze high-level company data (continuity churn rate, paid media performance, promotional performance, etc.)
 • Provide ongoing reports and dashboards for each department of the company that reflects their KPIs/goals along with overall company goals.
 • Develop and implement data collection systems and other strategies that optimize statistical efficiency and data quality.
 • Identify, analyze, and interpret trends or patterns, and communicate those findings along with suggestions for improvements or changes to the appropriate department head.
 • Consistent attention to finding trends in data that will reveal new opportunities or glaring weaknesses within the company.

Key Performance Indicators

Monitoring improvement of the following key metrics above the steady baseline:

 • DigitalMarketer Lab churn rate
 • DigitalMarketer Lab trial conversion rate
 • Cost per acquisition from paid traffic campaigns by offer and traffic source
 • Return on investment from paid traffic campaigns by offer and traffic source
 • Total number of leads acquired from paid traffic campaigns by offer and traffic source
 • Conversion rates for each step of acquisition funnels
 • Conversion rate for each follow-up campaign in relation to acquisition funnels
 • Average time to first response to support ticket
 • Customer satisfaction rating from solved support tickets
 • Unique blog page views
 • Total CTA clicks from blog posts
 • Total number of recommendations made to improve baseline KPIs

Personal Characteristics Required:

 • Organized
 • High attention to detail
 • Analytical
 • Persistent
 • Assertive
 • Data Driven
 • Curious

3. Thúc đẩy team làm việc và loại trừ các hành động gây lãng phí

Có 3 nguyên tắc:

Nguyên tắc 1: 5-10% Over Market Salaries + Amazing Culture = Low Turnover

Ví dụ ở DigitalMarketer, người ta thường trả lương cao hơn mức thị trường cho người tốt và tạo ra một nền văn hóa tuyệt vời.

Ví dụ, nếu bạn mốn thuê mootjNguowif quản lý nội dung ở Austin, Texas chúng ta sẽ dùng thông tin từ Salary.com để xác định khoảng lương tương ứng.  
Mỗi khoảng lương sẽ tương ứng một vai trò làm việc khách nhau. VÍ dụ, với người chưa có kinh nghiệm, bạn sẽ thuê họ với mức lương $72,563 đến $80,688


Nguyên tắc 2: Thúc đẩy những người có kiến thức tốt

THúc đẩy những người mà họ có khả năng và cố gắng để truyền đạt những gì họ biết. Nếu bạn tạo ra một nền văn hóa chia sẻ, thì khi một quá trình được tạo ra và công ty phát triển, một nhân viên sẽ tự thay mình và tiến lên vị trí cao hơn.

Nguyên tắc 3: 3 Strike & Get out

Thuê nhân viên có nghĩa là thỉnh thoảng đưa ra quyết định khó khăn để sa thải nhân viên. Không phải tất cả những người thuê sẽ làm việc.

Bạn có thể sử dụng một hệ thống đơn giản để huấn luyện và làm việc với nhân viên không thực hiện theo mong muốn.

 • Stricke 1 - Thông báo qua email - Hãy rõ ràng về kỳ vọng họ không đáp ứng. Yêu cầu họ trả lời và xác nhận nhận. Cuộc đình công đầu tiên được ghi lại trong email này.

 •  Strike 2 - Meeting Face to face - Nếu hành vi vẫn tiếp tục, hãy lập kế hoạch cuộc họp chính thức để làm việc trực tiếp với nhân viên. Ghi lại kết quả theo email tiếp theo.

 • Strike 3 - Chấm dứt - Nếu hành vi vẫn tiếp tục tồn tại, tốt hơn cho cả hai bên nếu nhân viên xin nghỉ.

Bước 4:Training:

Trước tiên chúng ta sẽ đào tạo các nhân viên các giá trị cốt lõi và sứ mệnh của công ty.

Sau đó, chúng ta sẽ đào tạo họ trên chính công viecj của họ. Ví dụ, bạn có thể yêu cầu các thành viên trong team Nội dung  của mình đạt được các chứng chỉ:

Đó là các bước bạn xây dựng một nhóm Makerting cho mình. Tất cả bước đi của nhóm phải hướng về một mục tiêu chung…

                                ...................... phát tiển công ty của mình ......

Giữ thông tin

Giới thiệu

This community is for professionals and enthusiasts of our products and services. Share and discuss the best content and new marketing ideas, build your professional profile and become a better marketer together. Đọc bàn hướng dẫn

Công cụ câu hỏi

0 người theo dõi

Số liệu thống kê

Yêu cầu: 03:03, 28/09/2018
Xem: 2587 lần
Cập nhật: 03:03, 28/09/2018