Technology and Execution Excellence
Rnext VN

Giải pháp cho bài toán nhân sự tại doanh nghiệp

Ngày nay, việc sử dụng phần mềm để quản lý nhân sự cho doanh nghiệp trở nên phổ biến. So với việc quản lý nhân sự bằng phương pháp truyền thống, phần mềm quản lý nhân sự ra đời giúp điều hành doanh nghiệp trở nên dễ dàng đồng thời đem lại hiệu quả hoạt động cao. Phần mềm quản lý nhân sự kết hợp nhiều tính năng như: quản lý nhân sự, quản lý chi phí, quản lý nghỉ phép, đánh giá nhân sự,... giúp doanh nghiệp quản lý nhân sự thường xuyên liên tục và dễ dàng.

Vì sao nên áp dụng phần mềm quản lý nhân sự?


1. Quản lý tuyển dụng

    Tìm kiếm nguồn nhân lực tiềm năng cho công ty, cập nhật danh sách các hồ sơ ứng tuyển trong quá trình đăng thông tin tuyển dụng. Quy trình tuyển dụng sẽ được đồng bộ và cập nhật cụ thể các công đoạn ngay trên hệ thống để mỗi bộ phận có thể tiện theo dõi. Đồng thời, hạn chế tình trạng rời rạc trong quá trình làm việc, tránh mất đi thông tin và hồ sơ của những ứng viên tiềm năng. 

Rnext text and image block

2. Quản lý quá trình làm việc của nhân viên 

    Nắm rõ số lượng nhân viên đang làm việc tại mỗi cửa hàng, trong tình trạng khẩn cấp có thể quyết định thuyên chuyển nhân viên kịp thời và hợp lý. Quản lý khung thời gian làm việc, thời lượng làm việc hàng ngày của nhân viên, tự động chấm công và giám sát, theo dõi nhân viên tăng ca hay xin phép nghỉ. Quản lý doanh số bán hàng của nhân viên, là cơ sở để đưa ra quyết định khen thưởng, kỷ luật.


3. Hỗ trị quản trị nhân sự hiệu quả

    Quản lý toàn bộ thông tin của nhân viên một cách dễ dàng và chuyên nghiệp. Đánh giá năng lực, năng suất làm việc của nhân viên, sử dụng phần mềm quản lý để đánh giá nhân sự giúp cho việc đánh giá được thực chính xác, khách quan trong các bộ phận nhân sự.

Rnext image and text block

Rnext có thật sự mang lại hiệu quả?

 Phần mềm quản lý nhân sự tiền lương Rnext được thử nghiệm kỹ càng, hạn chế tối đa các lỗi khi sử dụng, nhằm bảo vệ an toàn cơ sở dữ liệu quan trọng của doanh nghiệp. Đồng thời, với khả năng xử lý dữ liệu lớn, quản trị đa chiều đáp ứng được nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, phần mềm quản lý giúp đảm bảo an toàn cho dữ liệu nhân sự của doanh nghiệp, tạo sự an toàn và độ bảo mật cao.


Chia sẻ

Trước Tiếp theo